انتقام گیری ناعادلانه در فضای مجازی

انتقام گیری ناعادلانه در فضای مجازی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان از شناسایی و دستگیری فردی که در تلگرام برای شهروند همدانی مزاحمت ایجاد کرده بود خبر داد

انتقام گیری ناعادلانه در فضای مجازی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان از شناسایی و دستگیری فردی که در تلگرام برای شهروند همدانی مزاحمت ایجاد کرده بود خبر داد
انتقام گیری ناعادلانه در فضای مجازی

دانلود سریال و آهنگ

خرم خبر