راهیابی ۳۰۶ اثر به مرحله داوری همایش جبهه مجازی

خبرگزاری شبستان: بیر دومین همایش جبهه مجازی با اشاره به فرایند ارسال فراخوان برای حضور در همایش خاطرنشان کرد: با ۱۷۰۰ وبلاگ نویس و ۷۰۰ نفر از افراد صاحب صفحه تلگرام و اینستاگرام ارتباط گرفتیم.

وبلاگ اطلاعات

ترانه