شاه مازندران همچنان متواری است!

قلدرهای خطرناک تلگرام که با پخش ویدئویی ترسناک از خودشان رعب و وحشت را در میان مردم ایجاد می کردند، پس از گذشت چند روز یکی پس از دیگری در دام پلیس گرفتار می شوند.
به گزارش روزنامه شهروند،بامداد دیروز نیز یکی دیگر از این مردان قوی هیکل که از دیدن ماموران پلیس به شدت شوکه شده بود، دستبند به دست راهی کلانتری شد تا تحت بازجویی قرار گیرد.
چند وقتی می شود که پسرهای جوانی در تلگرام فیلم های ترسناکی از خودشان منتشر می کنند، که در آن هرکدام برای همدیگر کُری های خطرناکی می خوانند. همه شان از گنده لات های …

خبرگذاری اصفحان

شبکه خانگی