متهم حمله به سفارت عربستان: رفتم ببینم چه خبر است، دیدم که روی هوا هستم، مرا گرفتند و گفتند کوچه پایین پیاده ات می کنیم

متهم حمله به سفارت عربستان: رفتم ببینم چه خبر است، دیدم که روی هوا هستم، مرا گرفتند و گفتند کوچه پایین پیاده ات می کنیم
متهم خطاب به قاضی گفت: روزی این اتفاق برایم افتاد، بحث تجمع در مشهد را شنیدم و در کانال های خبری و تلگرام و اینستاگرام خواندم که گفته بودند امشب جلوی سفارت عربستان تجمع است. حتی من در گروه های منتسب به سپاه بود خواندم که تجمعی به نشانه اعتراض به رژیم آل سعود برگزار می شود و من با توجه به کشتار مردم در منا، حادثه فرودگاه جده و جنایات دیگری که در یمن و سوریه اتفاق افتاده بود احساس کردم برای دادخواهی مردم غزه که عموما شیعه هستند، اعتراضی باید انجام شود .

متهم حمله به سفارت عربستان: رفتم ببینم چه خبر است، دیدم که روی هوا هستم، مرا گرفتند و گفتند کوچه پایین پیاده ات می کنیم

متهم خطاب به قاضی گفت: روزی این اتفاق برایم افتاد، بحث تجمع در مشهد را شنیدم و در کانال های خبری و تلگرام و اینستاگرام خواندم که گفته بودند امشب جلوی سفارت عربستان تجمع است. حتی من در گروه های منتسب به سپاه بود خواندم که تجمعی به نشانه اعتراض به رژیم آل سعود برگزار می شود و من با توجه به کشتار مردم در منا، حادثه فرودگاه جده و جنایات دیگری که در یمن و سوریه اتفاق افتاده بود احساس کردم برای دادخواهی مردم غزه که عموما شیعه هستند، اعتراضی باید انجام شود .
متهم حمله به سفارت عربستان: رفتم ببینم چه خبر است، دیدم که روی هوا هستم، مرا گرفتند و گفتند کوچه پایین پیاده ات می کنیم

عرفان دینی