ما و شما

ما و شما
* چرا هر وقت توی صفحه «زندگی سلام» عکس تلفن همراه چاپ می کنین، مارکش «اپل» هستش؟! اپل دوست دارین؟!
* میشه اگر عکسی به نظرمون جالبه، براتون ارسال کنیم؟ اگر میشه، چطور باید ارسال کنیم؟
ماوشما:به ایمیل photo@khorasannews.com یا تلگرام zendegiisalam@بفرستید.
* آقای صابری و آقای مرادی! قضیه آباژور چیه؟
* بسیار زیبا و جامع بود «عجیب ترین موزه های جهان». قبلا جایی مطالعه نکرده بودم. داودلی، قوچان
* تولد همسرم نجمه جان رو که بعد از 177 جلسه خواستگاری، همسرم شد بهش تبریک میگم! 
مهدی، تربت حیدریه
* مثل …

ما و شما

* چرا هر وقت توی صفحه «زندگی سلام» عکس تلفن همراه چاپ می کنین، مارکش «اپل» هستش؟! اپل دوست دارین؟!
* میشه اگر عکسی به نظرمون جالبه، براتون ارسال کنیم؟ اگر میشه، چطور باید ارسال کنیم؟
ماوشما:به ایمیل photo@khorasannews.com یا تلگرام zendegiisalam@بفرستید.
* آقای صابری و آقای مرادی! قضیه آباژور چیه؟
* بسیار زیبا و جامع بود «عجیب ترین موزه های جهان». قبلا جایی مطالعه نکرده بودم. داودلی، قوچان
* تولد همسرم نجمه جان رو که بعد از 177 جلسه خواستگاری، همسرم شد بهش تبریک میگم! 
مهدی، تربت حیدریه
* مثل …
ما و شما

تلگرام