بحث بر سر اجرای یک سیاست مالیاتی جدید/مالیات بر نوشابه های قندی چقدر امکان پذیر است؟

بحث بر سر اجرای یک سیاست مالیاتی جدید/مالیات بر نوشابه های قندی چقدر امکان پذیر است؟
در زمینه مالیات بر نوشابه های قندی چند پیش فرض وجود دارد:
۱. مصرفه نوشابه قندی در ایران خیلی از متوسط جهانی بیشتر است.
۲. درصد بسیار زیاد نوشابه در داخل کشور تولید می شود و بازاری رقابتی است.
اما مشکلات عبارتند از:
۱.نوشابه های قندی باعث پوسیدگی دندان ، چاقی و اضافه وزن می شوند.
۲. بیماری قلبی ناشی از چاقی و دیابت روی دست نظام سلامت خرج زیادی می گذارد.
در این مورد راه حل پیشنهادی که در گروه کارشناسی اقتصادنیوز در تلگرام مطرح شده، افزایش مالیات بر نوشابه های قندی است. موضوعی که از سال گذشته در …

بحث بر سر اجرای یک سیاست مالیاتی جدید/مالیات بر نوشابه های قندی چقدر امکان پذیر است؟

در زمینه مالیات بر نوشابه های قندی چند پیش فرض وجود دارد:
۱. مصرفه نوشابه قندی در ایران خیلی از متوسط جهانی بیشتر است.
۲. درصد بسیار زیاد نوشابه در داخل کشور تولید می شود و بازاری رقابتی است.
اما مشکلات عبارتند از:
۱.نوشابه های قندی باعث پوسیدگی دندان ، چاقی و اضافه وزن می شوند.
۲. بیماری قلبی ناشی از چاقی و دیابت روی دست نظام سلامت خرج زیادی می گذارد.
در این مورد راه حل پیشنهادی که در گروه کارشناسی اقتصادنیوز در تلگرام مطرح شده، افزایش مالیات بر نوشابه های قندی است. موضوعی که از سال گذشته در …
بحث بر سر اجرای یک سیاست مالیاتی جدید/مالیات بر نوشابه های قندی چقدر امکان پذیر است؟

خرید بک لینک

میهن دانلود