کیش و مات فوری همسری که خیانت می کند

آیا هرگز از خود پرسیده اید که وقتی شما نیستید، همسرتان به چه کسی پیامک می دهد یا در شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام با چه کسی چت می­کند؟ یا وقتی در کنار تلویزیون نشسته اید، چرا مدام سرش در تلفن همراهش بوده و توجه چندانی به شما ندارد؟ آیا او موبایلش را با خود به همه جا می برد و با تمام وجود از آن مراقبت می کند؟ آیا همسرتان در حال خیانت است یا شما دچار شک و تردید شده اید؟ بهترین کاری که در چنین مواقعی می توان انجام داد، چیست؟ تا هم به همسرتان برنخورد و هم تردیدهای شما از بین برود؟

اتوبیوگرافی

شبکه خانگی