«لیست قتل» جدید داعش منتشر شد

«لیست قتل» جدید داعش منتشر شد
شهردارآنلاین: هکرهایی از گروه هکری حامی تکفیری های «داعش»، یک لیست طولانی قتل منتشر کرده اند که در آن نام، آدرس و شماره تماس 8 هزار نفری وجود دارد که داعش به دنبال کشتن آنها است.

خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» گزارش کرد، این گروه که خود را «خلیفه متحد سایبری» نامیده است از نرم افزاری موبایلی تلگرام برای تماس با حامیان داعش برای یافتن و کشتن افراد لیست استفاده کردند تا از این طریق به گفته خود «انتقام مسلمانان را از این افراد بگیرند».
این لیست که اولین بار «وکاتیو» آن را گزارش کرد، هم به زبان عربی هم ب …

«لیست قتل» جدید داعش منتشر شد

شهردارآنلاین: هکرهایی از گروه هکری حامی تکفیری های «داعش»، یک لیست طولانی قتل منتشر کرده اند که در آن نام، آدرس و شماره تماس 8 هزار نفری وجود دارد که داعش به دنبال کشتن آنها است.

خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» گزارش کرد، این گروه که خود را «خلیفه متحد سایبری» نامیده است از نرم افزاری موبایلی تلگرام برای تماس با حامیان داعش برای یافتن و کشتن افراد لیست استفاده کردند تا از این طریق به گفته خود «انتقام مسلمانان را از این افراد بگیرند».
این لیست که اولین بار «وکاتیو» آن را گزارش کرد، هم به زبان عربی هم ب …
«لیست قتل» جدید داعش منتشر شد

عکس

«لیست قتل» جدید داعش

«لیست قتل» جدید داعش
هکرهای حامی تکفیری های داعش، «لیست قتل» بسیار طولانی داعش را منتشر کرده اند که در آن نام و اطلاعات هزاران شهروند آمریکایی به چشم می خورد.
به گزارش فارس، هکرهایی از گروه هکری حامی تکفیری های «داعش»، یک لیست طولانی قتل منتشر کرده اند که در آن نام، آدرس و شماره تماس 8 هزار نفری وجود دارد که داعش به دنبال کشتن آنها است.
خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» گزارش کرد، این گروه که خود را «خلیفه متحد سایبری» نامیده است از نرم افزاری موبایلی تلگرام برای تماس با حامیان داعش برای یافتن و کشتن افراد لیست استفاده کردند تا از …

«لیست قتل» جدید داعش

هکرهای حامی تکفیری های داعش، «لیست قتل» بسیار طولانی داعش را منتشر کرده اند که در آن نام و اطلاعات هزاران شهروند آمریکایی به چشم می خورد.
به گزارش فارس، هکرهایی از گروه هکری حامی تکفیری های «داعش»، یک لیست طولانی قتل منتشر کرده اند که در آن نام، آدرس و شماره تماس 8 هزار نفری وجود دارد که داعش به دنبال کشتن آنها است.
خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» گزارش کرد، این گروه که خود را «خلیفه متحد سایبری» نامیده است از نرم افزاری موبایلی تلگرام برای تماس با حامیان داعش برای یافتن و کشتن افراد لیست استفاده کردند تا از …
«لیست قتل» جدید داعش

car