توضیحات رئیس پلیس مازندران درباره لات های مجازی + فیلم

چند وقتی می شود که در کانال های تلگرام فیلمی از قدرت نمایی اراذل و اوباش شمال کشور تولید و پخش می شود.

علم و فناوری

دانلود نرم افزار