قدرت نمایی اراذل و اوباش در تلگرام

این روز ها اراذل و اوباش وارد فضای مجازی شده اند و با فحاشی و قدرت نمایی رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرده اند.
چند وقتی می شود که در کانال های تلگرام فیلمی از قدرت نمایی اراذل و اوباش شمال کشور تولید و پخش می شود. در این فیلم ها که موجب رعب و وحشت برخی از شهروندان استان های شمالی کشور شده است، حکایت از خصومت شخصی افراد شرور و سابقه دار می دهد که با زبان محلی اقدام به فحاشی به اراذل و اوباش دیگر می کنند. اوباش های سابقه دار که بازیگران اصلی اینگونه کلیپ ها هستند، همدیگر را در فضای مجازی دعوت به دعوا …

پرس نیوز

کانون نماز