معجزه رسانه؛ قدرت ضدقدرت

معجزه رسانه؛ قدرت ضدقدرت
شکل گیری حرکت های از پایین به بالا در جامعه، یکی از مهم ترین معجزات رسانه است. رسانه ها می توانند خواسته مردم، نگاه مردم و تمایل مردم را به مدیران منتقل کنند و در شکل گرفتن آنچه که جامعه می خواهد، سهیم باشند. از زمان ورود وب 1 و وب 2 شاهد تا همین روزها که تلگرام و سایر فضاهای مجازی همه گیر شده اند، شاهد آن بودیم که روند تعاملی رسانه ها افزایش پیدا کرده است. و برعکس گذشته و دورانی که روزنامه نگاری سنتی باب بود، دیگر فضا به این شکل نیست که تنها و تنها خواسته مدیران، رهبران و روسا به مردم تحمیل شود و مرد …

معجزه رسانه؛ قدرت ضدقدرت

شکل گیری حرکت های از پایین به بالا در جامعه، یکی از مهم ترین معجزات رسانه است. رسانه ها می توانند خواسته مردم، نگاه مردم و تمایل مردم را به مدیران منتقل کنند و در شکل گرفتن آنچه که جامعه می خواهد، سهیم باشند. از زمان ورود وب 1 و وب 2 شاهد تا همین روزها که تلگرام و سایر فضاهای مجازی همه گیر شده اند، شاهد آن بودیم که روند تعاملی رسانه ها افزایش پیدا کرده است. و برعکس گذشته و دورانی که روزنامه نگاری سنتی باب بود، دیگر فضا به این شکل نیست که تنها و تنها خواسته مدیران، رهبران و روسا به مردم تحمیل شود و مرد …
معجزه رسانه؛ قدرت ضدقدرت

آپدیت نود 32 ورژن 5

bluray movie download