از قدرت نمایی شاه مازندران تا جوانان جویای شهرت !

این روز ها اراذل و اوباش وارد فضای مجازی شده اند و با فحاشی و قدرت نمایی رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ چند وقتی می شود که در کانال های تلگرام فیلمی از قدرت نمایی اراذل و اوباش شمال کشور تولید و پخش می شود.در این فیلم ها که موجب رعب و وحشت برخی از شهروندان استان های شمالی کشور شده است، حکایت از خصومت شخصی افراد شرور و سابقه دار می دهد که با زبان محلی اقدام به فحاشی به اراذل و اوباش دیگر می کنند.اوباش های سابقه دار که بازیگران اصلی اینگونه کلیپ ها هستند، همدیگر را در …

خبر جدید

مجله اتومبیل