جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق های نجومی!

جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق های نجومی!
افشای فیش های حقوقی چند صد میلیونی نقل محافل شده و مجلس دهم آستین بالا زده تا از پایمال شدن بیت المال جلوگیری کند.
به گزارش بصیرآنلاین، ماجرا از افشای یک فیش شروع شد و این بار تلگرام و شبکه های اجتماعی هیزمی شدند تا هر لحظه آتش این تنور داغ تر شود. انتشار فیش های نجومی حقوق مدیران دولتی حساسیت های ویژه ای را ایجاد کرده بود.
تصویر فیش ها لحظه به لحظه در کانال های تلگرامی دست به دست می شد و این موضوع در حالی دردناک تر جلوه می کرد که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می کنند. اولین …

جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق های نجومی!

افشای فیش های حقوقی چند صد میلیونی نقل محافل شده و مجلس دهم آستین بالا زده تا از پایمال شدن بیت المال جلوگیری کند.
به گزارش بصیرآنلاین، ماجرا از افشای یک فیش شروع شد و این بار تلگرام و شبکه های اجتماعی هیزمی شدند تا هر لحظه آتش این تنور داغ تر شود. انتشار فیش های نجومی حقوق مدیران دولتی حساسیت های ویژه ای را ایجاد کرده بود.
تصویر فیش ها لحظه به لحظه در کانال های تلگرامی دست به دست می شد و این موضوع در حالی دردناک تر جلوه می کرد که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می کنند. اولین …
جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق های نجومی!

روزنامه قانون