تلاش برای فیلتر تلگرام در ایام انتخابات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاش های متعددی که در دوره ای برای فیلترینگ شبکه های موبایلی در ایران صورت گرفت، از تلاش وزرای عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای مقاومت در برابر این جریان یاد کرد.

خرید غذا

مرجع سلامتی