وقوع ۲ فقره قتل با شلیک گلوله در آذربایجان غربی

وقوع ۲ فقره قتل با شلیک گلوله در آذربایجان غربی
به گزارش خبرنگار مهر ، در اولین قتل که در بوکان اتفاق افتاد غروب روز چهارشنبه ۶ مردادماه یک دبیر بازنشسته در هنگام بازگشت به منزل شخصی اش به ضرب گلوله کشته شد.
براساس تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مقتول به ضرب یک گلوله در پیشانی اش به قتل رسیده است.
روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در کانال رسمی خود در تلگرام هویت مقتول را اعلام و نوشته است: محمد معروفی بازنشسته آموزش وپرورش و مدیر قبلی مدرسه راهنمایی سیدقطب بر اثر تیر اندازی در نزدیک منزل مسکونی خود واقع در منطقه مسجد قبله در کوچه روبروی ساختما …

وقوع ۲ فقره قتل با شلیک گلوله در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر ، در اولین قتل که در بوکان اتفاق افتاد غروب روز چهارشنبه ۶ مردادماه یک دبیر بازنشسته در هنگام بازگشت به منزل شخصی اش به ضرب گلوله کشته شد.
براساس تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مقتول به ضرب یک گلوله در پیشانی اش به قتل رسیده است.
روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در کانال رسمی خود در تلگرام هویت مقتول را اعلام و نوشته است: محمد معروفی بازنشسته آموزش وپرورش و مدیر قبلی مدرسه راهنمایی سیدقطب بر اثر تیر اندازی در نزدیک منزل مسکونی خود واقع در منطقه مسجد قبله در کوچه روبروی ساختما …
وقوع ۲ فقره قتل با شلیک گلوله در آذربایجان غربی

فانتزی