هومن سیدی از روح گاز خورده اش گفت +عکس

هومن سیدی از روح گاز خورده اش گفت +عکس
رکنا: هومن سیدی بازیگر و کارگردان جوان کشورمان در اینستاگرام خود از بیهوده بزرگ شدن گفت و نوشت:
بچه که بودیم بستنی مان را گاز می زدند قیامت بپا می کردیم، چه بیهوده بزرگ شدیم، روحمان را گاز می زنند می خندیم! برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

هومن سیدی از روح گاز خورده اش گفت +عکس

رکنا: هومن سیدی بازیگر و کارگردان جوان کشورمان در اینستاگرام خود از بیهوده بزرگ شدن گفت و نوشت:
بچه که بودیم بستنی مان را گاز می زدند قیامت بپا می کردیم، چه بیهوده بزرگ شدیم، روحمان را گاز می زنند می خندیم! برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
هومن سیدی از روح گاز خورده اش گفت +عکس

اتوبیوگرافی