عروس اخراجی، انتقام خود را در ˝تلگرام˝ گرفت

عروس اخراجی، انتقام خود را در ˝تلگرام˝ گرفت
به گزارش پانا از سمنان، با مراجعه همزمان سه نفر شهروند سمنانی به پلیس فتا و اعلام شکایت از فردی ناشناس مبنی بر ایجاد مزاحمت در فضای مجازی، پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.
حضور سه شاکی که با هم نسبت خویشاوندی داشتند، از یک سو و حساسیت موضوع از سوی دیگر، کارشناسان سایبری پلیس را بر آن داشت تا مزاحم اینترنتی را سریعا شناسایی و دستگیر کنند.
تحقیقات مقدماتی پلیس، هویت خانم 31 ساله ای را برملا کرد که از قضا عروس خانواده و همسر قبلی یکی از شاکیان این پرونده بود.
با هماهنگی قاضی، متهم به پلیس فتا …

عروس اخراجی، انتقام خود را در ˝تلگرام˝ گرفت

به گزارش پانا از سمنان، با مراجعه همزمان سه نفر شهروند سمنانی به پلیس فتا و اعلام شکایت از فردی ناشناس مبنی بر ایجاد مزاحمت در فضای مجازی، پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.
حضور سه شاکی که با هم نسبت خویشاوندی داشتند، از یک سو و حساسیت موضوع از سوی دیگر، کارشناسان سایبری پلیس را بر آن داشت تا مزاحم اینترنتی را سریعا شناسایی و دستگیر کنند.
تحقیقات مقدماتی پلیس، هویت خانم 31 ساله ای را برملا کرد که از قضا عروس خانواده و همسر قبلی یکی از شاکیان این پرونده بود.
با هماهنگی قاضی، متهم به پلیس فتا …
عروس اخراجی، انتقام خود را در ˝تلگرام˝ گرفت

خرید vpn چند کاربره

آخرین اخبار ورزشی