اقدام هولناک برادر پس از پخش شدن فیلم خواهرش در یک عروسی

اقدام هولناک برادر پس از پخش شدن فیلم خواهرش در یک عروسی
رکنا: پسر جوان خواهرش را در برابر دیگران با تیراندازی به قتل رساند اما مادر ادعا می کند که دخترش خودکشی کرده است.
دختر نوجوان پس از همراهی عروس در مراسم جشن وانتشار فیلم ” فیلم عروسی اش در فضای مجازی با شلیک گلوله تپانچه برادر18 ساله اش به قتل رسید.درهمین حال«احمد نوید فروتن»، سخنگوی والی بدخشان گفت: اگرچه پلیس برادر این دختر را بازداشت کرده و مشخص است که دخترک به ضرب گلوله برادر خشمگین کشته شده، اما مادرمقتول گفته دخترش « خودکشی » کرده است! برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای …

اقدام هولناک برادر پس از پخش شدن فیلم خواهرش در یک عروسی

رکنا: پسر جوان خواهرش را در برابر دیگران با تیراندازی به قتل رساند اما مادر ادعا می کند که دخترش خودکشی کرده است.
دختر نوجوان پس از همراهی عروس در مراسم جشن وانتشار فیلم ” فیلم عروسی اش در فضای مجازی با شلیک گلوله تپانچه برادر18 ساله اش به قتل رسید.درهمین حال«احمد نوید فروتن»، سخنگوی والی بدخشان گفت: اگرچه پلیس برادر این دختر را بازداشت کرده و مشخص است که دخترک به ضرب گلوله برادر خشمگین کشته شده، اما مادرمقتول گفته دخترش « خودکشی » کرده است! برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای …
اقدام هولناک برادر پس از پخش شدن فیلم خواهرش در یک عروسی