فیلم برق گرفتگی وحشتناک میهمانان عروسی+تصاویر

فیلم برق گرفتگی وحشتناک میهمانان عروسی+تصاویر
رکنا: دریک مراسم عروسی که مشخص نیست در کجای ایران بوده است افرادی که مشغول جشن و پایکوبی هستند به یک تیر چراغ برق را که روی زمین افتاده بود از جا بلند کردند تا در محل قبلی اش قرار دهند که به ناگاه برق همه آنها را می گیرد و به زمین می افتند.
به گزارش  رکنا فیلم  این مراسم در تلگرام و  فضای مجازی  درحال دست به دست شدن است. در این فیلم صدای ساز عروسی از ابتدای فیلم شنیده می شود و هنوز مشخص نیست درکدام شهر و منطقه اتفاق افتاده است یا اینکه چند نفر دچارسانحه شده اند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک …

فیلم برق گرفتگی وحشتناک میهمانان عروسی+تصاویر

رکنا: دریک مراسم عروسی که مشخص نیست در کجای ایران بوده است افرادی که مشغول جشن و پایکوبی هستند به یک تیر چراغ برق را که روی زمین افتاده بود از جا بلند کردند تا در محل قبلی اش قرار دهند که به ناگاه برق همه آنها را می گیرد و به زمین می افتند.
به گزارش  رکنا فیلم  این مراسم در تلگرام و  فضای مجازی  درحال دست به دست شدن است. در این فیلم صدای ساز عروسی از ابتدای فیلم شنیده می شود و هنوز مشخص نیست درکدام شهر و منطقه اتفاق افتاده است یا اینکه چند نفر دچارسانحه شده اند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک …
فیلم برق گرفتگی وحشتناک میهمانان عروسی+تصاویر