عامل ارتباط تروریست های معدوم از زندان با شبکه های ماهواره ای

عامل ارتباط تروریست های معدوم از زندان با شبکه های ماهواره ای
پس از اعدام وی، صفحات ایجاد شده در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی که توسط احمدی مدیریت می شده است کاملا غیر فعال گردیده است.

عامل ارتباط تروریست های معدوم از زندان با شبکه های ماهواره ای

پس از اعدام وی، صفحات ایجاد شده در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی که توسط احمدی مدیریت می شده است کاملا غیر فعال گردیده است.
عامل ارتباط تروریست های معدوم از زندان با شبکه های ماهواره ای

اس ام اس جدید