عامل تهدید و اخاذی در تلگرام دستگیر شد

عامل تهدید و اخاذی در تلگرام دستگیر شد
قم – رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد.

عامل تهدید و اخاذی در تلگرام دستگیر شد

قم – رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد.
عامل تهدید و اخاذی در تلگرام دستگیر شد

گوشی موبایل