عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی با قرار وثیقه آزاد شد

عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی با قرار وثیقه آزاد شد
عامل انتشار اکاذیب در فضای مجازی و تلگرام که صبح امروز (یکشنبه) بازداشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد.

عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی با قرار وثیقه آزاد شد

عامل انتشار اکاذیب در فضای مجازی و تلگرام که صبح امروز (یکشنبه) بازداشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد.
عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی با قرار وثیقه آزاد شد

آپدیت نود 32 ورژن 5

پرس نیوز