راه اندازی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر

راه اندازی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر
جامع خبر:صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر به طور رسمی راه اندازی شد.
به گزارش جامع خبر، همزمان با فرارسیدن سوم شعبان و میلاد امام حسین(ع)، صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر بعد از یک هفته فعالیت آزمایشی، به طور رسمی آغاز به کار کرد.
صفحه اینستاگرام بانک شهر، مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های بانک شهر را به خود اختصاص داده است که به دلیل همزمانی فعالیت این صفحه با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مجموعه شهر آفتاب، مجموعه ای از این خدمات بانک به عنوان بانک عامل نمایشگاه، در این رسانه …

راه اندازی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر

جامع خبر:صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر به طور رسمی راه اندازی شد.
به گزارش جامع خبر، همزمان با فرارسیدن سوم شعبان و میلاد امام حسین(ع)، صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر بعد از یک هفته فعالیت آزمایشی، به طور رسمی آغاز به کار کرد.
صفحه اینستاگرام بانک شهر، مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های بانک شهر را به خود اختصاص داده است که به دلیل همزمانی فعالیت این صفحه با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مجموعه شهر آفتاب، مجموعه ای از این خدمات بانک به عنوان بانک عامل نمایشگاه، در این رسانه …
راه اندازی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر

بک لینک رنک 8