راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه

راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه
کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام بانک سرمایه، با هدف حضور هرچه بیشتر در شبکه­ های اجتماعی و اطلاع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان و مخاطبان راه ­اندازی شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این فضاهای مجازی محصولات و خدمات بانک سرمایه، اخبار سرمایه، نکات آموزشی و امنیتی بانکی و دانستنی­ های مرتبط با این حوزه معرفی و منتشر خواهد شد.
جهت عضویت در کانال تلگرام بانک سرمایه، می­ توانید با ورود به این نشانی اینترنتی یا جست وجوی عبارت sarmayebank@ در اپلیکیشن تلگرام و انتخاب گزینه Join اقدام کنید.

راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه

کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام بانک سرمایه، با هدف حضور هرچه بیشتر در شبکه­ های اجتماعی و اطلاع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان و مخاطبان راه ­اندازی شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این فضاهای مجازی محصولات و خدمات بانک سرمایه، اخبار سرمایه، نکات آموزشی و امنیتی بانکی و دانستنی­ های مرتبط با این حوزه معرفی و منتشر خواهد شد.
جهت عضویت در کانال تلگرام بانک سرمایه، می­ توانید با ورود به این نشانی اینترنتی یا جست وجوی عبارت sarmayebank@ در اپلیکیشن تلگرام و انتخاب گزینه Join اقدام کنید.

راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه

موسیقی