منصوریان/ در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

منصوریان/ در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم
منصوریان در گفت و گو با سایت باشگاه استقلال اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم. او افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت بگیرد، حق پیگیری را برای …

منصوریان/ در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

منصوریان در گفت و گو با سایت باشگاه استقلال اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم. او افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت بگیرد، حق پیگیری را برای …
منصوریان/ در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

اخبار دنیای دیجیتال

منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم
به گزارش پارس نیوز ،
علیرضا منصوریان اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه صفحه اجتماعی و نه تلگرام. یک صفحه اجتماعی داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، صفحه اجتماعی و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت …

منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

به گزارش پارس نیوز ،
علیرضا منصوریان اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه صفحه اجتماعی و نه تلگرام. یک صفحه اجتماعی داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، صفحه اجتماعی و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت …
منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

مرکز فیلم