دعوت به همکاری :جهت صادرات و واردات

دعوت به همکاری :جهت صادرات و واردات
» دعوت به همکاری: بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر فعال صادرات , واردات و نیز توانایی انجام امور بازاریابی و جذب مشتری در ایران و خارج از ایران میباشند , دعوت به همکاری میگردند, خواهشمند است مراتب آمادگی خود را با شماره تلگرام 09355309515 هماهنگ نمایید .

کشور: Iran
نام: شرکت بازرگانی لیو

تاریخ: 1395/02/27

آدرس:
۰۹۳۵۵۳۰۹۵۱۵

دعوت به همکاری :جهت صادرات و واردات

» دعوت به همکاری: بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر فعال صادرات , واردات و نیز توانایی انجام امور بازاریابی و جذب مشتری در ایران و خارج از ایران میباشند , دعوت به همکاری میگردند, خواهشمند است مراتب آمادگی خود را با شماره تلگرام 09355309515 هماهنگ نمایید .

کشور: Iran
نام: شرکت بازرگانی لیو

تاریخ: 1395/02/27

آدرس:
۰۹۳۵۵۳۰۹۵۱۵
دعوت به همکاری :جهت صادرات و واردات

میهن دانلود