خروج صاحب فیش نجومی ۵۲۰ میلیونی از کشور!

خروج صاحب فیش نجومی ۵۲۰ میلیونی از کشور!
به گزارش شهدای ایران ، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

خروج صاحب فیش نجومی ۵۲۰ میلیونی از کشور!

به گزارش شهدای ایران ، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.
خروج صاحب فیش نجومی ۵۲۰ میلیونی از کشور!

هنر