صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !

صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !
یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود.
به گزارش قدس آنلاین، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !

یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود.
به گزارش قدس آنلاین، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.
صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !

موزیک سرا

صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!

صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!
آرمان پرس: برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از کشور خارج شد. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!

آرمان پرس: برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از کشور خارج شد. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.
صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!

دانلود سرا

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد
بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده است.

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده است.
تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

فیلم سریال آهنگ