پیگیری شوک

این مرد مسئولان حیات وحش بوشهر را به دوئل دعوت کرده بود
شکارچی نامرئی در دام پلیس سایبری
گروه شوک: رجزخوانی تهدیدآمیز شکارچی نامرئی برای مسئولان محیط زیست بوشهر در فضای مجازی، پایانی جز زندان نداشت.
از چند روز پیش کلیپی کوتاه در شبکه های مجازی بخصوص تلگرام دست به دست شد که در آن مردی با تصویربرداری از لاشه دو «کل وحشی» و قرار دادن تفنگ شکاری روی آنها، مسئولان محیط زیست بوشکان در منطقه دشتستان را به دوئل دعوت و تهدید کرد آن منطقه را با بالا بردن تعداد شکارهایش ناامن خواهد کرد. این شکارچی که از ترس …

world press news

خبرگذاری اصفحان