بازیگر شوق پرواز شایسته هر جایزه ای است

بازیگر شوق پرواز شایسته هر جایزه ای است
مهندس عزت الله ضرغامی در کانال تلگرام خود درباره درگذشت همسر شهید بابایی و جایزه شهاب حسینی چنین نوشت: صدیقه حکمت (همسر شهید بابایی) به دیدار حق شتافت. او براستی شایستگی همسری و همراهی آن سردار بزرگ سپاه اسلام را داشت. شهاب حسینی در سریال شوق پرواز کولاک کرد. او شایسته هر جایزه ای است.

بازیگر شوق پرواز شایسته هر جایزه ای است

مهندس عزت الله ضرغامی در کانال تلگرام خود درباره درگذشت همسر شهید بابایی و جایزه شهاب حسینی چنین نوشت: صدیقه حکمت (همسر شهید بابایی) به دیدار حق شتافت. او براستی شایستگی همسری و همراهی آن سردار بزرگ سپاه اسلام را داشت. شهاب حسینی در سریال شوق پرواز کولاک کرد. او شایسته هر جایزه ای است.
بازیگر شوق پرواز شایسته هر جایزه ای است

موزیک سرا