دبیر شورای عالی فضای مجازی: برنامه ای را فیلتر کردیم ولی مردم به تلگرام روی آورده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باید نگاهمان در حوزه فضای مجازی نگاه قدرت ملی باشد؛ به همین منظور معتقدم باید صدایمان را در فضای مجازی به رسایی صدای زمان انقلاب کنیم و این امکان پذیر نیست مگر آنکه حضور فعال در این عرصه داشته باشیم.

دانلود فیلم

آخرین اخبار ورزشی