سایه استالینیسم نقد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه خراسان) با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مشهد نشست معرفی و نقد کتاب «در سایه استالینیسم» را برگزار می کند.
بنا بر این گزارش، در این نشست سعید گازرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد و نگین نوریان دهکردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور سخنرانی می کنند.
گفتنی است، این نشست ساعت 16 عصر روز چهارشنبه، 19 اسفند ماه در ساختمان شماره 2 دانشگاه پیام نور مشهد برگزار می شود.
چرا پیام های تلگرام سریع دست به دست و به باور عمومی تبدیل می …

cars

ورزشی