با تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی و شبکه تلگرام برخورد می شود

به تازگی بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده از طریق ستاد انتخابات خراسان رضوی، با تخلف در فضای مجازی و شبکه تلگرام برخورد می شود.

فیلم سریال آهنگ

نخبگان