شنیع ترین بداخلاقی ها در گروه های انتخاباتی تلگرام در مازندران/از ناسزاگویی تا انگ های اخلاقی+تصاویر

گاهاً در برخی گروه ها مشاهده می شود که کاربران در فضای مجازی به ناسزاگویی و فحاشی روی می آورند و نسبت های دروغ به کاندیداهای غیرمقبولشان می دهند.

اتوبیوگرافی

مدلینگ