شاه مازندران ، شرور کلیپ های اینترنتی دستگیر شد

اخبار حوادث – یکی از ارازل و اوباش که با انتشار کلیپ های عربده کشی در فضای مجازی خود را شاه مازندران نامیده بود دستگیر شد.

یکی از اراذل و اوباش مازندرانی که موجب رعب و وحشت شهروندان استان های شمالی کشور شده بود توسط ماموران پلیس دستگیر شد.
 به گفته علی مرادی دادستان بابل این فرد با ایجاد رعب و وحشت موجب ناامنی مردم در منطقه شده است که دستگاه قضا برخورد بدون مسامحه با وی را در دستور کار دارد.
وی افزود: جرم این اراذل و اوباش محاربه است.
گفتنی است؛ چندی پیش در کانال های تلگرام فیلمی از قدرت نمایی اراذل …

اتوبیوگرافی

مد روز