نقشه بی شرمانه نو عروس برای انتقام از خواهر شوهرش

روز نو : سرهنگ “علی شفیعی” رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و بیان داشت شخصی ناشناس مرا در خیابان مشاهده مدعی شده تعدادی از عکس های خصوصی مرا در اختیار دارد زمانی که پرسیدم آن را چگونه به دست آورده بیان داشت; این تصاویر را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی دریافت کرده و جهت تایید حرف های خود یکی از عکس ها را از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال کرد که متوجه شدم حقیقت را می گوید، این موضوع باعث هتک حیثیت …

عکس

هنر