چه کسانی در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند؟ شایعات رد صلاحیت معین، مطهری و ….

روزنامه آرمان نوشت: کانال تلگرام روزنامه ایران نوشت که ردصلاحیت مطهری با ماجرای شنود از دفترش ارتباط دارد.

تکنولوژی جدید