پسر سگ کش دستگیر شد+عکس

پسر سگ کش دستگیر شد+عکس
هفته گذشته فیلمی تکاندهنده در تلگرام و شبکه های مختلف انتشار یافت که نشان می داد پسر با بیان اینکه سگی ۷۰۰ هزار تومان به وی ضرر زده است طنابی دور گردن وی انداخته و از تیر دروازه فوتسال او را دار می زند. خوشبختانه […]

پسر سگ کش دستگیر شد+عکس

هفته گذشته فیلمی تکاندهنده در تلگرام و شبکه های مختلف انتشار یافت که نشان می داد پسر با بیان اینکه سگی ۷۰۰ هزار تومان به وی ضرر زده است طنابی دور گردن وی انداخته و از تیر دروازه فوتسال او را دار می زند. خوشبختانه […]
پسر سگ کش دستگیر شد+عکس

اخبار دنیای دیجیتال