دلایلی که امنیت تلگرام را به شدت زیر سوال می برند!

دلایلی که امنیت تلگرام را به شدت زیر سوال می برند!
تلگرام (Telegram) این روزها به یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان موبایل در میان تمام رقبا تبدیل شده است و با دارا بودن بیش از صد میلیون کاربر فعال در کشورهای مختلف جهان که البته اکثر آنها در ایران قرار دارند، به عنوان یکی از غول های این حوزه خود را معرفی کرده است. حال می خواهیم در این مقاله به دلایلی بپردازیم که امنیت تلگرام را به زیر سوال می برند.

چندی پیش برایتان مقاله ای را منتشر کردیم که در آن مقاله به بررسی نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی مختلف پرداختیم تا …

دلایلی که امنیت تلگرام را به شدت زیر سوال می برند!

تلگرام (Telegram) این روزها به یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان موبایل در میان تمام رقبا تبدیل شده است و با دارا بودن بیش از صد میلیون کاربر فعال در کشورهای مختلف جهان که البته اکثر آنها در ایران قرار دارند، به عنوان یکی از غول های این حوزه خود را معرفی کرده است. حال می خواهیم در این مقاله به دلایلی بپردازیم که امنیت تلگرام را به زیر سوال می برند.

چندی پیش برایتان مقاله ای را منتشر کردیم که در آن مقاله به بررسی نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی مختلف پرداختیم تا …
دلایلی که امنیت تلگرام را به شدت زیر سوال می برند!

دانلود سریال و آهنگ