از شدت گرفتن استعفای کاندیداها تا سر بر آوردن لیست های جدید

به گزارش مفتاح، استفاده از تلگرام برای کاندیداهای انتخابات مجلس، خالی از حاشیه هم نیست؛ و گاهی با واکنش های تندِ مخاطبان نیز همراه می شود. البته در کنار شبکه های مجازی، شیوه های سنتی تبلیغات، هنوز هم در بین کاندیداها رواج دارد و چهره شهرهای مختلف را انتخاباتی کرده است.
تخلفات نامزدهای انتخابات، امسال هم جزو لاینفک فعالیت های کاندیداهای ورود به ساختمان سبزرنگ بهارستان است. چاپ بنر و پوسترهای خارج از چارچوبی که وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام کرده یکی از رایج ترین تخلفات انتخاباتی محسوب می شود.
ا …

خبر دانشجویی

خرید غذا