کمپین مردمی (( تاریخانه را دریابیم )) راه اندازی شد+تصاویر

کمپین مردمی (( تاریخانه را دریابیم )) راه اندازی شد+تصاویر
به منظور جلوگیری از تخریب بیش از حد مسجد تاریخانه دامغان ، دومین مسجد تاریخی ایران ، کمپین مردمی حمایت این مسجد در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی شد.

کمپین مردمی (( تاریخانه را دریابیم )) راه اندازی شد+تصاویر

به منظور جلوگیری از تخریب بیش از حد مسجد تاریخانه دامغان ، دومین مسجد تاریخی ایران ، کمپین مردمی حمایت این مسجد در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی شد.
کمپین مردمی (( تاریخانه را دریابیم )) راه اندازی شد+تصاویر

پسورد نود 32 ورژن 9

سپهر نیوز