بازیکن استقلالی سوژه رسانه ها شد

بهنام برزای با وجود داشتن 23 سال، خودش را یکی از بازیکنان مستعد استقلال نشان داده است.
با این وجود، برزای در طول فصل چند بار با مجید صالح و حنیف عمران زاده جر و بحث کرده است. برزای که از سوی پرویز مظلومی به دویدن دور زمین هم تنبیه شده است، کانالی در تلگرام به نام خودش باز کرده است و عکس های اختصاصی از مراکز تفریحی گرفته تا اسب سواری اش را در این کانال قرار می دهد.
او آنقدر در کانال تلگرام خود عکس های شخصی اش را گذاشته که برخی از رسانه ها او را سوژه کرده بودند. بازیکنان استقلال هم در این میان چند روز …

مد روز

میهن دانلود

ازیکن استقلالی سوژه رسانه ها شد

وانانیوز- بهنام برزای با وجود داشتن 23 سال، خودش را یکی از بازیکنان مستعد استقلال نشان داده است.
با این وجود، برزای در طول فصل چند بار با مجید صالح و حنیف عمران زاده جر و بحث کرده است. برزای که از سوی پرویز مظلومی به دویدن دور زمین هم تنبیه شده است، کانالی در تلگرام به نام خودش باز کرده است و عکس های اختصاصی از مراکز تفریحی گرفته تا اسب سواری اش را در این کانال قرار می دهد.
او آنقدر در کانال تلگرام خود عکس های شخصی اش را گذاشته که برخی از رسانه ها او را سوژه کرده بودند. بازیکنان استقلال هم در این میا …

آهنگ جدید