آموزش ساخت سوپرگروه در تلگرام؛ تا ۵۰۰۰ عضو در یک گروه

حتما می دانید که به تازگی بروزرسانی تلگرام منتشر شده و به شما اجازه می دهد تا گروه خود را به یک سوپر گروه تبدیل کنید. این کار باعث می شود تا تعداد اعضا از ۱۰۰۰ نفر به ۵۰۰۰ نفر افزایش یابد.

مرکز فیلم