اختلال سراسری تلگرام از ساعت ۱۲ شب در ایران – تلگرام:بزودی مشکل برطرف می شود

اختلال سراسری تلگرام از ساعت ۱۲ شب در ایران – تلگرام:بزودی مشکل برطرف می شود
اختلال سراسری تلگرام از ساعت ۱۲ شب در ایران/تلگرام:بزودی مشکل برطرف می شود

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، پیام رسان تلگرام از 12 ساعت گذشته تاکنون در ایران دچار اختلال شده است. 
اختلال به صورت قطع مقطعی و کندی در ارسال و دریافت پیام است.
این اختلال برای کاربران در اغلب شهرهای ایران محسوس بوده و محدود به برخی شهرها نیست. 
همواره در این مواقع، مدیران تلگرام در پاسخ به گزارش های کاربران، ساعاتی بعد علت اختلال را اعلام می کنند که هنوز شرکت تلگرام واکنشی در این باره نداشته است. اما در …

اختلال سراسری تلگرام از ساعت ۱۲ شب در ایران – تلگرام:بزودی مشکل برطرف می شود

اختلال سراسری تلگرام از ساعت ۱۲ شب در ایران/تلگرام:بزودی مشکل برطرف می شود

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، پیام رسان تلگرام از 12 ساعت گذشته تاکنون در ایران دچار اختلال شده است. 
اختلال به صورت قطع مقطعی و کندی در ارسال و دریافت پیام است.
این اختلال برای کاربران در اغلب شهرهای ایران محسوس بوده و محدود به برخی شهرها نیست. 
همواره در این مواقع، مدیران تلگرام در پاسخ به گزارش های کاربران، ساعاتی بعد علت اختلال را اعلام می کنند که هنوز شرکت تلگرام واکنشی در این باره نداشته است. اما در …
اختلال سراسری تلگرام از ساعت ۱۲ شب در ایران – تلگرام:بزودی مشکل برطرف می شود

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید