«سحر» وجود دارد ولی راه حل آن در تلگرام نیست/ توصیه هایی برای رهایی از طلسم

یک پژوهشگر عرفان های نوظهور گفت: اصل امکان سحر را نمی توان نفی کرد ولی عمده آنچه که در فضای مجازی ادعا می شود، فاقد توانایی است. در واقع دکان باز کردن و کاسبی است.

روزنامه ایران

سیستم اطلاع رسانی