اصلاحیه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره یک خبر

اصلاحیه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره یک خبر
مازندمجلس: روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در نمابری خبر روز سه شنبه خود را که در ایسنا با تیتر «کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود» منتشر شده بود را اصلاح کرد.

اصلاحیه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره یک خبر

مازندمجلس: روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در نمابری خبر روز سه شنبه خود را که در ایسنا با تیتر «کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود» منتشر شده بود را اصلاح کرد.
اصلاحیه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره یک خبر

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید