زُل زدن حدادعادل و ُرفقا به عکس یک خانم در تلگرام +عکس

جلسه علنی دیروز مجلس سوژه خوبی برای عکاسان بود تا نمایندگان شکست خورده و پیروز شده در انتخابات را زیر نظر بگیرند در این میان عکسی که دو عکاس از حداد عادل در حال چک کردن تلگرام گرفتند از بقیه جالب توجه تر است.

عکس

نخبگان