تلگرام چه زمانی فیلتر می شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد زمان اجرای فیلترینگ تلگرام، گفت: با اجرای طرح فیلترینگ، فیلترینگ هوشمند همه شبکه های اجتماعی و سایت ها به صورت همزمان به اجرا درمی آید. اجرای این طرح بستگی به کار دانشگاه ها در این مورد دارد و زمان خاصی برای این موضوع پیش بینی نشده است. ​
پایگاه خبری ریشه : 
محمود واعظی وزیر ارتباطات درباره قطع بسته های تخفیفی اپراتورهای اول و دوم که در قالب خدمات ارتباطی این اپراتورها به مردم ارائه می شد با بیان اینکه خود اپراتورهای تقاضای قطع این خدمات را داشتند، اظهار کرد …

تلگرام

مرجع سلامتی

تلگرام چه زمانی فیلتر می شود؟!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد زمان اجرای فیلترینگ تلگرام، گفت: با اجرای طرح فیلترینگ، فیلترینگ هوشمند همه شبکه های اجتماعی و سایت ها به صورت همزمان به اجرا درمی آید. اجرای این طرح بستگی به کار دانشگاه ها در این مورد دارد و زمان خاصی برای این موضوع پیش بینی نشده است.

اس ام اس جدید

مجله اتومبیل