گفت و گو با مصطفی زمانی، عاشقِ خستهِ سال 94

دلمان برای یک درام عاشقانه اصلی تنگ شده بود؛ نه شنیدن دیالوگ های عاشقانه سرسری و هدیه کردن گل های رز قرمز و ابراز علاقه های دست چند چندمی از طریق پیامک و تلگرام و…

خبر جدید

گیم پلی استیشن