تلگرام را فیلتر و شبکه بومی را سریع راه اندازی کنید

دوستانی که برای راه اندازی سامانه vodسر از پا نمی شناسند چرا کمی تلاش نمی کنند تا شبکه ملی اطلاعات زود تر راه اندازی شود؟ دوستان ما در شورای عالی فضای مجازی چه کار مهم تر دیگری دارند که این چنین سلانه سلانه و بی تفاوت جلسات شورا را برگزار می کنند؟!

مرجع سلامتی

موبایل دوستان